Artykuły wszelakie

Każdorazowe barierki zabezpieczjace ustawia się na zasadzie zlikwidowania lub pomniejszenia niebezpieczeństwa, na jakie wystawiony bywa pieszy lub cyklista. Bandy osłaniające przypuszczalnie mogą być zarówno wykonane z betonu jak także z metalu. Zezwala się także użytkowanie niesztucznych balustrad osłaniających, np. z żywopłotu. Z kolei wszelkiego typu osłony bywają w każdym momencie lokowane na ewentualność pól bywających parę metrów nad poziomem morza. Dobór ubarwienia ustala monter.

Wobec powyższego barierki osłaniające na wysokościach są zamieszczane na gmachach wiaduktowych, na których występuje całoroczny młyn spacerowiczów, na przepustach bez balustrad, jeśli różnica wysokości między poziomem pobocza a szczeblem prądu zawyża naście metrów, na ostrych stopniach z wałów bądź pochyleń, w sąsiedztwie wejść oraz wjazdów do do parkingów, znajdujących się w obszarze biegu spacerowicza, a także w każdym podobnym obszarze kiedy bywa potrzeba ochrony przed niebezpieczeństwem. Zastrzega się, żeby osłony były zbudowane jedynie z relingów, lub słupów a dodatkowo aby były umieszczone w randze pionowej.