Artykuły wszelakie

Backup danych często wymiennie nazywany jest bezpieczeństwem danych, które docelowo mają posłużyć do przekazania oryginalnych informacji w przypadku ich zatraty bądź naruszenia. Kopia danych to nie to samo co dokumentacja informacji. Nie bywa to także alternatywa, a zaledwie uzupełnienie dla redundantnych układów przetrzymywania informacji w pamięci masowej, dowód może stanowić pamięć RAID. Schematy redundantne nie chronią przed przypadkowym nadpisaniem wiadomości, co wielokrotnie się ukazuje głównie z naszej nieopatrzności. W takich okolicznościach bardzo dobrze mieć zwykle nazywaną kopię zapasową informacji sprzed przemian zarazem tych zamierzonych albo nieobmyślanych.

Istnieją różnorodne programy a także procesory tekstu, które przeprowadzają kopię zapasową samoczynnie, żeby ułatwić odtworzenie zawartości pliku w sytuacji usterki komputera lub samego programu, jak również ażeby ułatwić odtworzenie poprzedniej postaci pliku po stwierdzeniu wykonania niechcianych przemian. W jednym jak i następnym ujęciu kopia danych dokonywana bywa samoczynnie. Jednakże opłaca się spostrzec, że w początkowym zajściu jest realizowana co jakiś czas, a w następnym w momencie potwierdzania zapisu. Duplikat danych bywa właściwą postacią zabezpieczenia dla każdorazowych działań.